OPRACOWANIE FORMALNE

Lektury:

Format USMARC rekordu bibliograficznego dla książki. Oprac. M.Lenartowicz, A.Paluszkiewicz. Wyd. 2. Warszawa 2000.

Format USMARC rekordu kartoteki haseł wzorcowych : instrukcja wypełniania rekordu w VTLS.  Oprac. Anna Paluszkiewicz [i in.]. Warszawa 1994.

Format MARC 21 rekordu bibliograficznego dla wydawnictwa ciągłego. [Oprac.] Barbara Nałęcz. Warszawa 2001.

Janowska M.: Hasło osobowe: wybór i zasady tworzenia w bibliografii narodowej i katalogach Biblioteki Narodowej. Oprac... Warszawa 1998.

Janowska M.: Opis bibliograficzny wydawnictw ciągłych: (interpretacja postanowień PN N-01152-02). Warszawa 1996.

Lenartowicz M.: Hasło opisu bibliograficznego. "Przegląd Biblioteczny" 1990 z. 3/4 s. 33-45.

Lenartowicz M.: Normalizacja opisu bibliograficznego i jego hasła, zasad szeregowania i przypisów bibliograficznych. "Przegląd Biblioteczny" 2001 z. 1/2 s. 39-59.

Lenartowicz M.: O formacie MARC dla niewtajemniczonych. "Przegląd Biblioteczny" 1978 z. 2 s. 195-204.

Lenartowicz M.: O haśle korporatywnym niemal wszystko. "Przegląd Biblioteczny" 1986 z. 1 s. 5-23.

Moszczyńska-Pętkowska M.: MARC - format wymiany informacji bibliograficznych. "Przegląd Biblioteczny" 1990 z. 3/4 s. 55-70.

Paluszkiewicz A.: Formaty USMARC wykorzystywane w zautomatyzowanych systemach bibliotecznych."Przegląd Biblioteczny" 1994 z. 1/2 s. 45-54.

Paluszkiewicz A.: Rola formatu i kartotek wzorcowych w skomputeryzowanych katalogach bibliotecznych. "Przegląd Bibliotecznych" 1991 z. 3/4 s. 275-279.

Radwański A.: Opis bibliograficzny w strukturze danych. "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Narodowej" 1990 nr 3/4 s. 1-8.

Radwański A.: Rozwój formatu MARC. "Zagadnienia Informacji Naukowej" 1996 nr 2 s. 15-32.

Ramlau-Klekowska K.: Program "Cataloguing in Publication" w Polsce i na świecie. "Editor" 1990 [t.] 3 s. 47-61.

Sanetra K.: Format MARC21 rekordu bibliograficznego dla dokumentu elektronicznego. Warszawa 2003.

 

+ aktualne normy, zalecenia  i przepisy katalogowania:

 

Lenartowicz M.: Przepisy katalogowania książek. Cz.1, Opis bibliograficzny. Warszawa 1983.

PN 01152 Opis bibliograficzny - arkusze: 00, 01, 1(A1), 2, 03, 05, 06, 07, 8, 10, 12, 13

PN-N-01229 Hasło opisu bibliograficznego - Hasło osobowe

PN-N-01230 Hasło opisu bibliograficznego - Hasło korporatywne

PN-N-01231 Hasło opisu bibliograficznego - Hasło tytułowe

PN-ISO 690 Przypisy bibliograficzne. Zawartość, forma i struktura. Dokumentacja.

PN-ISO 9 Transliteracja znaków cyrylickich na znaki łacińskie. Języki słowiańskie i niesłowiańskie. Informacja i dokumentacja

International Standard Bibliographic Description Consolidated Edition - tłumaczenie polskie

Format MARC 21 dla książki (NUKAT)

Format MARC 21 rekordu kartoteki haseł wzorcowych / Anna Paluszkiewicz (NUKAT)

Format MARC 21 dla dokumentu ciągłego (NUKAT)

Format MARC 21 dla dokumentu kartograficznego (NUKAT)

Format MARC 21 dla filmu